ALFA - POZITIVNÍ MYŠLENÍ

Jak je vlastně možné, že naše schopnosti se mohou vymykat veškeré logice a my jsme schopni dokázat téměř nemožné? Není to zase až tak složité, je pouze potřeba naladit svůj mozek do potřebné frekvence, takzvané hladiny Alfa, neboli, kmitočtu 7-10 hertzů za sekundu.

Pak jsme schopni vyřešit většinu svých problémů, pozitivně programovat svoji přítomnost i budoucnost, zbavit se většiny svých nemocí a velmi výrazně pozitivně ovlivnit náš život. Naše myšlení se posune do opravdu pozitivnějších rovin, tedy na svojí původní a přirozenou úroveň a v našem životě i okolo nás se začnou dít věci, které by, jsme si asi těžko předtím připustili. Pojďme se nyní podívat na lidský mozek a na velmi stručný princip jeho fungování.

Mozek pracuje na mnoha frekvencích a ty jsou závislé na momentálních potřebách našeho organismu. Nejběžnějším stavem v současné době je stav "beta", tedy stav, kdy mozek pracuje na nejvyšší výkon, ve frekvencích 20 - 30 hertzů. Příroda nás vybavila tímto stupněm z důvodu potřeby racionálního řešení náhlých krizových situací. Prvotní lidé se v případě náhlého nebezpečí přepnuli do "bety" a rychle a účinně řešili nastalou situaci. Problémem současné doby je skutečnost, že požadavky na člověka se zcela změnily. Dříve člověk více odpočíval, relaxoval a stresu využíval k lovu či obraně. Ve stavu "beta" pobýval pouze krátkodobě a tak si jeho organismus mohl dostatečně odpočinout. V dnešní době trávíme v "betě" většinu denní doby a možnost odpočívat a regenerovat se je tak značně snížena. Do stavů "alfa", "delta" a "théta" se tak dostáváme pouze během nočního spánku a to bohužel často nestačí. Jak vlastně vypadá zdravý spánek a co jsou to zmíněné stavy "alfa", "delta" a "théta"? "Alfa" je potřebný stav, kdy mozek pracuje na frekvenci okolo sedmi až deseti hertzů. "Delta" je činnost okolo čtyřech hertzů a "théta" dva a méně hertzů. Při zdravém spánku "sklouzneme" do "alfy", zde načerpáme nové síly a odtud pak dále do "delty" a do "théty". Po chvíli se začne činnost našeho mozku ve spánku zvyšovat a frekvenčně se dostává opět k "alfě", odtud zase zpět do nižších hladin a tak se celý cyklus opakuje až do probuzení. Zdravý spánek je možné zakončit jedině probuzením v "alfě", vzbudíme li se násilně v "deltě", či "thétě", jsme po dlouho dobu jakoby omámení a potřebný odpočinek k regeneraci organismu se vlastně nedostaví. I po deseti hodinách spánku se tak můžeme cítit vysloveně málo odpočatí. Tímto problémem trpí zejména lidé, kteří nemají pravidelný životní rytmus - směnaři, policisté, hasiči, lékaři v nemocnicích atd. Dále pak lidé, kteří právě většinu dne tráví ve výše uvedeném stavu "beta". Jak z celého problému co nejlépe a nejúčinněji vyváznout a jak vlastně změnit od základu svůj život a naučit se tvořivě pracovat se svým podvědomím?

Četné staré i nové knihy nás učí, jak lze požadovaného stavu "alfa" dosáhnout, co je to vlastně meditace či relaxace a také - co je to tvůrčí představivost. Jedná se vždy o znovuobjevení dávných a často zapomenutých schopností. Jednou z těchto základních schopností je dosáhnout kdykoli potřebného stavu "alfa", stavu, kdy náš mozek pracuje na frekvencích od sedmi do deseti hertzů a kdy sice nespíme, ale fyziologické funkce našeho organismu jsou utlumeny a mozek tak má dostatek energie ke své tvořivé činnosti. V tomto stavu se pohybujeme na tenké hranici mezi spánkem a bděním a můžeme velmi účinně praktikovat tzv. mentální techniky. Posunujeme své myšlení do pozitivních rovin, programujeme si zdraví či úspěch, přicházíme atd.

Co se vlastně tedy na semináři "mentálních technik alfa a pozitivního myšlení" naučíte?

Seminář je zaměřen zpočátku na metody, kterými budete snadno a bez problémů dosahovat požadovaného stavu "alfa". Dále pak na jednotlivé účinné techniky práce s podvědomím, mentální programování a pozitivní zaměření mysli. V průběhu jednoho víkendu a pak ještě pokračovacího jednodenního semináře se pod vedením lektora naučíte jednoduše dosahovat stavu "alfa" a používat jej k tvořivému programování svého vlastního života. Naučíte se vytvořit si tzv. "mentální pracovnu" a návazné techniky, zlepší se váš zdravotní stav, budete schopni ovlivnit dění ve svém životě a také účinně pomáhat druhým lidem a to zejména na dálku. Zlepší se vaše paměť i intuice a mnohé další. Seminář "Pozitivní myšlení a mentální techniky Alfa" je jedním z kurzů, po jejichž absolvování budete schopni opravdu účinně ovlivnit svůj život, budoucnost a další vývoj.