POZITIVNÍ MYŠLENÍ A MENTÁLNÍ TECHNIKY

                              V HLADINÁCH ALFA                                              

ALFA 1 - 2

ALFA 1 je víkendový základní seminář (tedy většinou sobota a neděle), je velmi intenzívní, dozvíte se o pozitivním myšlení, jak se ho naučit a využívat v praxi, Alfa 2 je pokračovací jednodenní seminář následující týden po 1; více praktický, taková "Třešnička na dortu". 

Na semináři se naučíte pracovat se svým podvědomím. Seminář je zaměřen zpočátku na metody, kterými budete snadno a bez problémů dosahovat požadovaného stavu "ALFA". Dále pak na jednotlivé účinné techniky práce s podvědomím, mentální programování a pozitivní zaměření mysli.  Pod vedením lektora budete jednoduše dosahovat stavu "alfa" a používat jej k tvořivému programování svého vlastního života. Naučíte se vytvořit si tzv. "mentální pracovnu" a návazné techniky, zlepší se váš zdravotní stav, budete schopni ovlivnit dění ve svém životě a také účinně pomáhat druhým lidem a to zejména na dálku. Jednoduše si osvojíte různé způsoby programování zdraví, úspěchu, komunikace, pozitivní působení na druhé, diagnostikování zdravotního stavu, techniky ochranných bublin, plánování dne, zlepší se vaše paměť a intuice a mnoho dalšího. Zjistíte, že naše myšlenky ovlivňují náš život a že pozitivně myslet znamená vyřešit si mnoho "neřešitelných" problémů, ať už se budou týkat vztahů mezi lidmi, vašich osobních potíží, nebo vašeho zdravotního stavu. Po absolvování semináře budete schopni velmi účinně ovlivnit svůj život, budoucnost a další vývoj.

Co je hladina ALFA

V bdělém stavu pracuje mozek asi z 80 % v pásmu beta a asi z 20 % v pásmu intuitivního myšlení alfa. Několikrát denně se tento poměr zcela samovolně obrátí.

  • Stav, který velmi dobře známe a vlastně si ho většinou vůbec neuvědomujeme.                                                                      

  • Stav, ve kterém dochází k synchronizaci levé a pravé hemisféry.

  • Stav, kterého můžeme využít k intuitivním způsobům řešení problémů či úkolů.

  • Stav, ve kterém můžeme rozvíjet mnohé techniky založenéna intuici.

Je velmi užitečné umět se do hladiny alfa přeladit vědomě a cíleně, a postupným tréninkem schopnost koncentrace zvyšovat.