KLASICKÁ A ALTERNATIVNÍ LÉČBA

  • Jste často unavení, nesoustředění, ve stresu, nemůžete v noci spát?
  • Hledáte bezpečný způsob léčení, bez vedlejších škodlivých účinků?
  • Omrzelo Vás, stěžovat si na různé zdravotní problémy?
  • Chcete předcházet nemocem a aktivně se tak podílet na zdraví svém, svých dětí, rodiny a přátel?

Pokud alespoň ve třech bodech odpovíš kladně, už to je minimálně důvod k zamyšlení a Tvoje účast na semináři je správnou odpovědí na předešlé otázky.

Už to, že jsi zavítal (a) na tyto stránky, svědčí o Tvém zájmu dočíst se něco o alternativním způsobu léčení. Všichni jsme byli obdařeni mnoha dary, jak uzdravit sebe, své vztahy, svůj život. Na mnoho těchto darů jsme zapomněli. Jsou přirozené a dostupné každému, kdo si přeje nalézt ve svém životě harmonii.

Léčitelé jsou hodně diskutované téma. Mají spoustu zastánců i odpůrců. Je ale třeba pochopit podstatu, proč jsem vlastně onemocněl, teprve pak mám šanci se uzdravit. Pokud si tohle neuvědomuji a přistupuji k nemoci jako k čemusi co jsem získal nějakým nedopatřením a honem mě z toho vytáhněte - ať už lékaři nebo léčitelé, zaplatím vám a vy dělejte, co umíte, uzdravte mě, pak nemám šanci.

Zdraví si nelze koupit. Pokud ti někdo nabídne, že tě zcela uzdraví bez tvého vlastního přičinění je to nesmysl. Nikdo za tebe nevyřeší tvůj život, podněty které vedly k tomu, proč se nemoc projevila. Lze potlačit již vzniklý důsledek, což znamená nemoc, ale pokud se neodstraní příčina, která k tomu vedla, důsledek se projeví znovu na tom samém místě, nebo někde jinde.

POHLED NA KLASICKOU MEDICÍNU

    Klasická medicína je v dnešním moderním a přetechnizovaném světě na velmi vysoké úrovni, ale bohužel upřednostňuje především dvě léčby a to chemickou a operativní.

   Pokud onemocníme, většinou navštívíme lékaře a po nezbytné prohlídce, je nám jako první nabídnuta léčba cestou chemickou – jsou nám předepsány různé léky na ztišení bolesti. A skutečně, po nějakém měsíci cítíme úlevu, ale také nám může být nevolno, pobolívají nás ledviny, žaludek, máme závratě. Jdeme tedy opět k lékaři, kde mu popíšeme naše nové potíže a je nám nabídnuta změna léků. Začneme tedy užívat léky nové.

     Léky jsou sice na určité problémy a měly by na daný problém působit, ale s nimi také působí na naše orgány vedlejší škodlivé účinky léků a tím se nám objevují obtíže tam, kde dříve nebyly. Pokud jsou tyto obtíže menší, asi se jimi moc zabývat nebudeme, nějaké to menší píchnutí, či tlak v nějakém orgánu přece sneseme. Za určitý čas se píchnutí, nebo tlak opět ohlašuje, ale již citelněji. Navštívíme znovu lékaře, který nás odešle na různá vyšetření, rentgeny atd. a vyšetřením se zjistí, že nám špatně fungují ledviny, se žlučníkem, či žaludkem by se mělo jít na operaci apod. A tak se dostáváme do nemocnice, kde je nám provedena operace žlučníku, pro náš organismus zátěž. Po delší době se zjistí, že i s těmi ledvinami by se mělo něco dělat. A tak bych mohla pokračovat dále.

    Proč tedy z jednoho problému, který nás dovedl k lékaři, jich máme nyní více? Důvod je prostý. Užíváme léky, které způsobí, že bolest ustoupí a náš prvotní problém se odsune do pozadí, ale vyvstanou potíže nové, právě díky vedlejším účinkům léků, které způsobí oslabení jiných orgánů. Tím, že se náš prvotní problém, se kterým jsme šli původně k lékaři, odsune do pozadí, je jisté, že se vrátí po nějaké době zpět a nastává nám již známý průběh léčby se zkoušením dalších možných léků s obrovskou zátěží pro náš organismus, jež zanechávají vedlejší účinky.

    Máme ale skutečně možnost využívat jen klasickou medicínu?

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY LÉČBY

Jedná se o působení nezávislých prostředků a postupů bez vedlejších účinků na lidský organismus. Patří sem léčba bylinami, masáže, reflexní terapie, Reiki, Shiatsu, Akupunktura, Su-Jok, Kraniosakrální terapie, úprava životosprávy, a další.

Rozdíl mezi klasickou medicínou a alternativním způsobem léčby je, že alternativní medicína se zabývá a léčí celého člověka. Je důležité, aby do procesu léčení bylo začleněno nejen fyzické tělo, ale i duše a mysl.

Alternativní léčba je léčba nejen důsledku, ale i příčiny nemoci. Současná klasická medicína léčí pouze důsledek, ale neléčí příčinu a proto se nemoci stále vracejí a někdy i v horších stádiích.

Nemoc můžeme brát jako posla, který nás informuje, že jsme něco neudělali „dobře“, že jsme se odklonili od vesmírných zákonů. Díky nemoci máme něco pochopit, a pokud se nám to podaří, nemoc odejde, zmizí a již se nevrací. Měli bychom se naučit chápat každý škrábanec na kůži, zánět, otlak, bolest zubu, kašel nebo i rýmu. A pokud tato poselství  pochopíme v těchto tzv. malých nemocech, předejdeme větším a horším nemocem, jako je např. i rakovina, AIDS apod.

Důsledek nemoci je již pak propuknutá nemoc, i když může být i skrytá a navenek se projevuje jiným způsobem a jinými příznaky a v jiných částech našeho těla.

Pokud má člověk vůli, může zvládnout i velmi vážnou chorobu.

Velmi záleží na tom, jak se k nemoci postavíme.

Nejpodstatnější pro léčbu je kladný přístup člověka k léčbě. Jen ten, kdo se chce opravdu léčit a chce na sobě pracovat, chce sám sobě pomoci, jen ten má možnost se vyléčit. Je ale třeba, pochopit podstatu proč jsem vlastně onemocněl. Především je nutné přijmout odpovědnost za svůj stav a začít hledat, jak nemoc souvisí se životními postoji, s chováním a jednáním, zkrátka s tím, jak žijeme, teprve pak máme šanci na uzdravení. Pokud si tohle neuvědomujeme a přistupujeme k nemoci jako k čemusi co jsme získali nějakým nedopatřením a honem mě z toho vytáhněte - ať už lékaři nebo léčitelé, zaplatím vám a vy dělejte, co umíte, uzdravte mě, pak nemáme šanci.

Medicína není všemocná. Existuje mnoho lidí, kterým lékaři nedávali nejmenší šanci na přežití, a přesto jsou pořád mezi námi. I lékaři připouštějí, že existují určité zákonitosti, které současná věda nedokáže pojmenovat, ale hrají úlohu při léčení pacientů. Většinou tam, kde selhává klasická medicína, obrací se pacient na léčitele, tudíž na alternativní medicínu, která léčí člověka jako celistvou bytost a hlavně léčí již zmíněnou příčinu nemoci. Pokud se totiž vyléčí jen nemoc a příčina zůstává, nemoc se vrací znovu.

Zázračným léčitelem je samo naše tělo se svou samouzdravovací schopností.