Reiki terapie

Reiki je terapeutická alternativní metoda, sloužící kromě harmonizace a uzdravení fyzického těla také k rozvoji osobnosti. Reiki nám přináší zpět vše-pronikající životní energii a pomáhá nám, abychom začali zase milovat sami sebe, ale také vědomě začali pracovat na způsobu našeho myšlení, cítění, na změně životních postojů.

Pro určité lidi je Reiki jedna z alternativních léčebných metod a pro několik málo lidí je to meditační technika, ale i způsob života - vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo Reiki provozuje. Reiki nám pomáhá ukázat cestu k uvolnění, klidu a harmonii - v naší uspěchané době k tak důležitým momentům. Z čistě technického pohledu je Reiki jednou z mnoha metod patřících do čchi-kungu - aktivujících a harmonizujících naše osobní Já a spojující nás s vesmírnou energií.

Na rozdíl od čchi-kungu je však vesmírná energie přenášena na studenta ve formě “naladění“ a ne díky cvičení a dlouholeté praxi. Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. K ní dochází na základě projevů egoismu, závisti, nespokojenosti, negativních myšlenek i slov všeho druhu, ale také nesprávnou životosprávou, pobytem v oblasti s vyšším patogenním zářením, nezdravým životním stylem. Harmonie, v oblasti životní energie se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru. Terapie Reiki pomáhá při uzdravení, harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také i účinnost jiných druhů terapie.

Terapii Reiki může cítit klient jako teplé záření ale i mrazivé mravenčení, které protéká fyzickým tělem i kolem něj. Reiki sjednocuje celou osobu - tělo, emoce, ducha - vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými vyššími vibracemi, než má běžně energetické pole člověka, pomáhá i k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Energie Reiki aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama. Napomáhá nám v pochopení, že jsou to naše myšlenky, pocity, které určují náš zdravotní stav, náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc původ. Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět blokované energie, očišťuje tělo, mysl i emoce od toxinů a snaží se vytvořit stav rovnováhy.

Energie Reiki podporuje přirozenou schopnost buněk lidského těla obnovovat se k dokonalosti - tudíž tato metoda urychluje a povznáší všechny postupy klasické i alternativní medicíny Posiluje v nás i schopnost brát zodpovědnost za své zdraví, svůj život a pomáhá nám udělat nutné změny v postoji i životnímu stylu potřebnému ke šťastnějšímu, plno-hodnotnějšímu a zdravějšímu životu. Energie Reiki za nás problémy nevyřeší - dá nám však sílu, dokáže zjemnit nezpracované problémy a hlavně pomáhá k uvědomění, pochopení tzv. „problému“.